Water

Ambitie. In 2020 zuiveren de Blijdorpers zelf hun water en hergebruiken ze hun afvalwater op slimme wijze. Ze hebben hierdoor voldoende schoon water. Daarnaast gaan ze goed om met wateroverlast. Overstromingen komen in 2020 steeds vaker voor maar de Blijdorpers zijn hierop voorbereid. Zij houden droge voeten.

Zijn ze daar dan de hele dag druk mee? Nee hoor, maar ze hebben wel de zeggenschap over hun eigen waterzuiveringsbedrijf en het leveren van schoonwater voor alle Blijdorpers.

Voordelen

  • Door zelf ons water te zuiveren houden we schoon water betaalbaar en bereikbaar.
  • Door slim met ons water om te gaan wekken we energie op tijdens de zuivering van water.
  • In ons afvalwater zitten essentiële grondstoffen, zoals stikstof, kalium, fosfaat. Die gebruiken we als basis voor producten van bijvoorbeeld vezels | energieproducten | biopolymeren / bio-plastics | compost | algen | humuszuren (zie http://www.grondstoffenfabriek.nl/)
  • Minder bestrating en meer groen op daken zorgen er voor dat regenwater na een fikse bui beter wegloopt. Hierdoor is minder riolering nodig en onstaat een grijswitter circuit in de wijk waarmee we kunnen wassen en spoelen.

Waarmaken. We stellen een enthousiaste ploeg mensen samen. Mensen met kennis van schoonwater en waterzuivering. Zij gaan aan de slag om de plannen voor een eigen waterzuivering uit te werken. Denk aan het zuiveren van rioolwater waarbij energie wordt opgewekt, productie van grondstoffen en schoon- en grijswitter productie.

Meedoen. Lijkt het je wat en wil je meedenken? Meld je dan direct aan!

Hier doen ze het al. Kijk maar eens hoe je energie haalt uit afvalwater en hoe je water kunt hergebruiken.