Tagarchief: community

WE GAAN HET DAK OP!

Het is bijna zover, het eerste zonnedak in Noord wordt in juni werkelijkheid. Op de grens van Blijdorp en Bergpolder aan de Noorderhavenkade zal het dak van de gymzaal de komende weken vol gelegd worden met zonnepanelen. Het zonneveld is verdeelt in zogenaamde paneeldelen waardoor er voldoende bewoners mee kunnen delen in de energie die deze zonnepanelen tesamen opwekken. Er zijn nog enkele paneeldelen beschikbaar.

Wil je mee doen meld je aan via paneeldelen@blijstroom.nl. Voor alle informatie lees de website www.blijstroom.nl 

Het onderstaande artikel stond onlangs in de Nieuwspeper met een speciale editie met op de foto de Rotterdamse muzikant Jordi Abel op de Dakakker van Het Schieblock 

Schermafdruk 2017-05-31 12.21.06

Het hele artikel online lezen De Nieuwspeper 2017 nr 11 

TESTRIJDERS GEZOCHT VAN ELEKTRISCHE DEELAUTO’S

Ben jij bewoner uit Rotterdam Noord, die graag elektrisch zou willen autorijden?! Wil jij voor circa 2 tot 3 maanden onderdeel zijn van een testgroep in je eigen buurt om te ervaren hoe een elektrische auto rijdt. Wil je ervaren hoe het voelt om niet een auto te bezitten maar alleen het gebruik ervan?

Op 16 september tijdens Park[ing]day & Happystreets claim ik, Ariane Lelieveld, enkele parkeerplekken om met buurtbewoners hierover in gesprek te gaan.

Op deze dag kun je jezelf inschrijven en je wensen en/of twijfels kenbaar maken.

Deze dag zal er ook een demo van Buurauto aanwezig zijn om een eerste ervaring op te doen met elektrisch autorijden.

Email sturen voor vragen en of aanmelden kan naar arianelelieveld@me.com

Er zijn legio redenen om wel of niet mee te doen aan deze actie en zelfs tegen te zijn. Ik ga voor een eerlijk gesprek omdat ik geloof dat we met het delen van elektrische auto’s kunnen bijdragen aan een toekomstige vitaal Rotterdam.

Workshop nadenken over mobiliteit in de wijk van de toekomst

Bij voldoende belangstelling (minimaal 5 bewoners) is het mogelijk om twee workshop en vragenronden te houden (om 14 tot 15 uur en van 15 tot 16 uur).

Tijdens deze twee spreekuren kunnen er allerlei vragen aan verkeerskundigen gesteld worden die je hebt over het verkeer in en rondom je buurt. En natuurlijk hoe dat in de toekomst er uit zou kunnen zien.

Voor deelnemen workshop kun je hier aanmelden

 

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Buurauto en Happystreets. Kijk voor meer informatie op buurauto  & Happystreets

 

Blijstroom wij zijn op stoom !

Op 29 juni vond de tweede bijeenkomst van het kernteam plaats. We zijn wederom te gast in het Schieblock.  Onderstaand een kort overzicht van wat we op hoofdlijnen hebben besproken :

Energie Lokaal in de praktijk – Wat zijn de basiswaarden van Blijstroom ? De basis waarde liggen met name in de aspecten groen / gezond, leefbaarheid, sociaal contact, stimuleren van de wijkeconomie, reststromen optimaal benutten.

– Wat willen we bereiken? ( People Planet Profit Prosperity )  Blijleven !

• Stappenplan op korte- en lange termijn? De strategie naar succes !  wat is de juiste organisatievorm is dit een stichting, een vereniging of zelfs coöperatie ?

– We hebben bij andere initiatieven gekeken en geconcludeerd dat een coöperatieve vereniging eigenlijk de meest uitgesproken vorm is welke niet over genomen kan worden door derden. Deze blijft altijd in eigendom van alle leden, de gemeenschap. Wellicht de meest geschikte vorm binnen onze doelstellingen !  We streven er naar om pilot projecten te kunnen opstarten en willen zichtbaar en meetbaar resultaten – doen geloven is zien !

• Er kunnen allerlei soorten lidmaatschappen bedacht worden, zo zou een VvE een coöperatieve vereniging kunnen worden en als dochter wordt iedere VvE lid van de moeder coöperatie Blijstroom.

• Het streven is om Blijstroom in de toekomst een centrale plek en een info-desk in de wijk te geven. Hier zouden mensen uit de wijk advies op-maat kunnen krijgen over de mogelijkheden die ze hebben om duurzame ‘prosument’ te worden. Hoe kunnen zij hun leven duurzaam inrichten ten aanzien van energie besparen inkopen zelf – opwekken. Bij de oprichting willen we direct meenemen hoe deze centrale ontmoetingsplek in de toekomst gaat functioneren.

• We moeten zo snel mogelijk een entiteit zijn ! Statuten in concept opstellen en in samen spraak met een notaris vastleggen. Om te laten zien dat wij er zijn worden de volgende acties op korte termijn uitgezet : Spandoek maken ophangen “wij gaan het zelf doen” Blijstroom” en inhoud geven aan onze bijdrage 6 oktober – korte ‘zeepkist’ presentaties.

• In het bestuur dient ook ondernemerschap aanwezig te zijn (lees durf !)

• Hoe creëren wij verder de community – het clubgevoel – in Rotterdam Noord ?

• Hoe maken wij als wijkbewoners steeds het verschil met andere organisaties die wijken willen verduurzamen :

–   wij stoppen de winst terug in de wijk !

–   wij bepalen met de wijkbewoners waar de winst aan besteed zal gaan worden – is dit beter lesmateriaal op scholen of is dit aan meer groen in de wijk of is dit woningverbetering van particulieren eigenaren, het goed organiseren van VvE en het gezamenlijk onderhoud etc. 

–   Wij garanderen dat de energie voldoende en betaalbaar beschikbaar zal zijn.

Energiepotentie in kaart – de Energiekaart van Rotterdam Noord ! 

Er is inmiddels gewerkt aan een eerste opzet van de energiepotentiekaart.

De kaart zal ons laten zien wat de huidige energie behoefte is. Daarnaast zal deze kaart ons inzicht geven in hoeveel wij verspillen, maar ook hoeveel wij zouden kunnen besparen.  De kaart laat ons ook zien hoe en hoeveel wij zelf kunnen opwekken. De laatste vraag die dan over blijft is hoeveel we extern moeten inkopen om de energiepotentie te garanderen.

Blijstroom wil energie beschikbaarheid in de Rotterdam Noord garanderen = Blij leven in Rotterdam Noord

Financiering

stap 1 energiebedrijf dat geld genereert We willen zo snel mogelijk een business model en de basis statuten in concept opstellen en aspirant aandeelhouders werven – zeker op 6 oktober en een donatieknop op de website

• Welke lidmaatschappen zijn mogelijk en wat zijn de voorwaarden ?

• Wat is de toegevoegde waarde voor het lidmaatschap ? Coöperatie lid moet een concreet voordeel krijgen wat is dit voordeel

• Wat doe je met je lidmaatschap als je wilt verhuizen / overlijd ?

Lokaal Energiebedrijf 

– Handelingsperspectief concreet maken voor VVE en budget definiëren

• Pilot project in Noord zou goed zijn: beginnen met zonnepanelen?

• De bouwtechnische staat van de daken is een potentieel probleem

• Energie inkopen via de VVE met een centrale meter is al een stuk goedkoper.

• Hoe groter je inkoopt hoe meer belastingvoordeel.

• Als lokaal energiebedrijf kun je panelen centraal inkopen.

• Blijstroom zou eigen installatiebedrijf kunnen hebben ter stimulans vande wijkeconomie en het ondernemerschap.

Agenda / Actie

– De ‘Meer met minder markt van de duurzaamheid’ gaat naar zaterdag 6 oktober

Volgend overleg 16 juli (ondanks vakantie perikelen) 17:00 tot 20:00 uur Schieblock.

De energie is los gebarsten • het ontstaan van het kernteam

Na de bijeenkomst op 17 april jl. is de energie los gebarsten in Rotterdam Noord !  Er is zoveel kennis dicht bij huis. Waarom zouden we alle kennis van ver halen als de buurman om de hoek eigenlijk precies die kennis bezit die wij zelf niet machtig zijn en waar we naar opzoek waren !

Wij zijn daarom blij met een geslaagde eerste bijeenkomst van het kernteam ontstaan uit wijkbewoners in Rotterdam Noord.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn er  interviews geweest met alle wijkbewoners die concreet aan hebben gegeven mee te willen denken. Uit deze interviews zijn een drietal vragen geformuleerd en een verzoek om hier een korte presentatie over te geven.

Daarnaast is door Yvonne Lubbers en Ariane Lelieveld tezamen ‘het ongebruikelijke vragenspel’ bedacht, vragen die je nooit aan iemand zou stellen bij een eerste ontmoeting. Hiermee zijn we de eerste bijeenkomst begonnen om een beetje los te komen en niet direct in onze professionele rol te schieten maar vooral een wijkbewoner met heel veel kennis te blijven.

Samenwerken begint met naar elkaar luisteren, elkaar (leren) kennen, vertrouwen ontwikkelen en elkaar aanvullen om samen sterker te worden. Tenminste daar geloven wij in.

Onderstaand een korte weergave van de drie presentaties op de eerste bijeenkomst :

1. De energie potentie kaart  Rotterdam Noord  – Corine Erades 

Corine heeft ons het begin laten zien van kansen en energie potenties die er in onze eigen wijken zijn. Dat dit in het verleden best veel mis ging maar dat er zeker veel kansen zijn om dit anders te doen – het vormt een begin van allerlei activiteiten – pilots in de wijk.

Wat is nu eigenlijk een energie potentie ? Een concreet voorbeeld is van bedrijven die heel veel warmte nodig hebben en gaan samen werken met bedrijven waar juist heel veel warmte verloren gaat. Deze hebben tesamen een goede energiepotentie. Een koeling van de Plus supermarkt samen met het opwarmen van het zwemwater van het Van Maanenbad zou een goede combinatie zijn om even out of the box te denken.

Ook binnen de woningen en de woonblokken in Noord zullen dit soort potenties zichtbaar moeten worden en in kaart worden gebracht. Met alleen PV panelen op ons dak redden we de klimaatdoelen niet en krijgen we ook geen energie neutrale wijk die wij voor ogen hebben. Met deze energie potentie kaart kunnen we beoordelen 1) hoeveel energie behoefte er in de wijk is 2) hoeveel we zouden kunnen besparen en 3) waar we zelf energie zouden kunnen opwekken. Hiermee wordt direct duidelijk dat alles wat we niet binnen de wijk zouden kunnen opwekken en te kort hebben extern kunnen inkopen tegen markt tarieven. Aan deze potenties kunnen we handelingsperspectieven gaan koppelen voor bewoners – eigenaren en ondernemers.

2. Energie Lokaal in de Praktijk – Lideweij Tummers 

Lideweij heeft ons laten zien dat ons initiatief een heel trendsettend onderwerp is en dat wij niet de enige zijn. Dat het heel belangrijk is om met de buurt – de bewoners – te bekijken wat er binnen de wijk leeft. Dit maakt ook ieder buurt initiatief anders en uniek. Maar er zijn ook overeenkomsten te benoemen. Die hebben vaak een relatie met de bestaande regelgeving – belastingzaken en saldering (het onderling verhandelen van energie)

We zijn bij zelf opwekken niet alleen consumenten maar ook producenten. Hiermee zijn we allen verworden tot zgn. prosumenten – wat zoveel betekend dat alles wat we verbruiken moeten we ook opwekken om energie neutraal te kunnen zijn en in balans met onze eigen omgeving.

Om onszelf goed als zelf organiserende bewoners /  producenten te definiëren is het belangrijk om :

1. Goed te weten wat er leeft  en speelt in de wijk

2. Concrete doelen gezamenlijk te gaan vast stellen – onze ambities te definiëren

3. Als we onszelf gaan organiseren moeten we goed realiseren welke relaties we aan gaan, met wie en voor hoe lang.

4. Het is handig om aan te sluiten bij overkoepelende organisatie als eDecentraal. Zij hebben een lobby naar de politiek en hier kan heel veel kennis gedeeld en samen gebracht worden van andere initiatieven.

5. Een rechtspersoon kiezen als opstart fase om bijvoorbeeld project geld te kunnen aanvragen en officieel aan te kunnen sluiten bij eDecentraal.

6. Uiteindelijk zullen we een organisatie structuur kiezen.

3. ESCo’s (Energie Service Company’s) – Jorg Hilbig 

Met dit laatste onderdeel raken we de overlap naar de ESCo’s (Energie Service Companys).  Jorg heeft in zijn presentatie laten zien welke voordelen er zitten als wij op wijkniveaus met elkaar gaan samenwerken in een coöperatie vorm. ( lees alles op http://nl.wikipedia.org/wiki/Coöperatie) Een coöperatie  heeft leden welke allemaal naar eigen draagkracht en betrokkenheid aandelen kunnen kopen en naar deze zelfde verhouding in de winst delen. Gezamenlijk met de leden worden de winstdoelen bepaalt. Het is bij uitstek de organisatie vorm om zelforganisatie van producenten en verbruikers (prosumenten) binnen een wijk te organiseren.

Als coöperatie kopen wij zelf onze eigen energie in waarop wij kunnen sturen op het inkopen van werkelijke groene energie van windmolens, biomassa centrales etc. Door het op grote schaal inkopen van energie kunnen wij dit tegen een lager aantrekkelijk tarief aan onze leden verkopen. We kunnen ook afspreken dat in dit tarief een klein deel – laat zeggen 0,02 / kWh wordt gereserveerd in de coöperatie. Hiermee kunnen wij geld genereren –  sparen. Met dit gespaarde coöperatie (gemeenschaps) geld kunnen wij onze wijk zelf gaan beheren – inrichten – managen – wijkdiensten oprichten – scholen ondersteunen bij echt goed onderwijs (wat nu door bezuinigingen wordt geschrapt).

We kunnen met dit geld uit de coöperatie zorgen dat de leden hun woningen meer dan goed kunnen onderhouden en VvE’s zich beter organiseren.

Dat dit niet in een jaar tot stand komt mag duidelijk zijn maar dat wij hiermee de grondleggers van de toekomst zijn wel. Als burgers  / prosumenten kunnen wij zelf waarde vragen stellen en beantwoorden : Willen wij echt geld uitgeven aan PV cellen op ons dak die zijn geproduceerd tegen de laagste prijs door meisjes van 12 in China ? Dit kan anders en wij die wat willen kunnen dit zelf sturen.

Verder kwam al eerder aan bod in het verhaal van Corine Erades, de samenwerking van bijvoorbeeld de Plus supermarkt en het van Maanenzwembad. Zij zouden een Energy Service Company kunnen zijn binnen onze wijk.

(http://www.kennisbankherbestemming.nu/kennisdossiers/innovatie/smart-grids/instrumenten/esco)  .

Een kenmerk van een ESCo is door de energievoorzieningen binnen een gebied goed te managen. Hieronder vallen diensten op het gebied van energiebesparing, installatie en gebouwbeheer. Een VvE zou hiervoor ook heel goed voor in aanmerking komen – zeker op gebouwbeheer wat vaak slecht en onduidelijk is bij veel VvE’s en beheerders !

Voor de liefhebber lees ook http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/duurzame-gebouwen-escos

Op basis van de drie presentaties zijn we allen met een concrete vraag weg gegaan en bereiden wij ons voor op een volgende bijeenkomst.

Wij krijgen versterking !

Blijdorp010Empowered timmert aan de weg in community-building om een sterk consumentenplatform te worden met professionals uit Blijdorp die niet alleen in woorden spreken maar vooral ook in daden.

Hiervoor hebben wij sinds enkele weken versterking gekregen van Yvonne Lubbers. Yvonne Lubbers omarmt en activeert Blijdorp010empowered met haar ‘Persoonlijke Ruimte’.

Yvonne is architect, opgeleid aan de TU delft. Zij heeft in het verleden meegewerkt in transformeren van gebiedsontwikkelingen en wil haar ervaring inzetten om Blijdorp te empoweren.

Nadere informatie : http://nl.linkedin.com/in/yvonnelubbers