Mobiliteit

Ambitie. In 2020 rijden we in comfortabele elektrische auto’s en hebben wij Blijdorpers ons autobezit gehalveerd. Wij gebruiken gezamenlijk auto’s die door bijvoorbeeld zonnecellen worden geladen. Er is minder woon-werkverkeer omdat de lokale werkgelegenheid is toegenomen.  Mensen gaan op de fiets of te voet naar hun werk.

Voordelen.

  • Minder auto’s zorgen voor een betere luchtkwaliteit omdat er minder vervuilende uitstoot is. Dit verbetert de kwaliteit van leven in de wijk doordat we in Blijdorp gezondere lucht inademen.
  • Lagere vaste lasten, delen betekent ook kosten samendelen voor onderhoud, vervanging en belastingen.
  • Delen van auto’s betekent minder auto’s en alleen betalen voor het werkelijke gebruik van de auto.
  • Minder auto’s betekent minder benodigde parkeerplekken, minder parkeerdruk.
  • Meer ruimte voor onverharde stukken in de wijk. Dit is goed voor waterabsorptie en geeft ruimte voor meer groen in de wijk.

Waarmaken. Er zijn verschillende deelconcepten in de wijk Blijdorp vertegenwoordigd. Afspraken met hen kunnen verder uitgebreid worden. Bewoners kunnen ook gezamenlijk een auto aanschaffen via het eigen investeringsfonds in de wijk waar alle leden gebruik van kunnen maken.

Als we onze auto’s op groene stroom (uit wind- of zonne-energie), of in de toekomst op waterstof, laten rijden zijn we nog beter bezig.

Meedoen! Wil je mee een elektrische autodelen, scooter of elektrische fiets? Inmiddels is het op vele manieren mogelijk om een deelauto, scooter of fiets te gebruiken. Meld je aan bij een van deze bedrijven en denk bij iedere keer dat je jezelf wil verplaatsen wat voor dat moment het meest geschikt is. Mocht je vragen hebben stuur gerust een mail.