Categorie archief: lokaal voedsel

Rotterdamse High Tea van Guerillafood

Stadbiet Er groeit 01
Rotterdamse High Tea

29 maart ER Groeit 2e editie met ruim 20 workshops en een afsluitende heerlijke lunch verzorgt door Cateringa & Kompanen.

Stadsbiet laat je de beat van de stad proeven!

In het vroege lente seizoen is er veel smakelijks te plukken en vrij te oogsten.  Tijdens ER Groeit bieden de dames van stadsbiet je de enige echte Rotterdamse Hightea aan bereid van Guerillafood!

Leah Groeneweg, Monique Ravensberg en Ariane Lelieveld nemen je onder het genot van wat smakelijks mee op avontuur in de stad. Je maakt op een bijzondere manier kennis met de kwaliteiten van de stad.

Onder het motto ‘de stad heeft meer smakelijks te bieden dan velen denken’ wordt tijdens de workshop de brandnetel in al zijn diversiteit belicht.

STADSbiet laat je beleven wat de stad biedt: Zinderend rood, hart stollend lekker, de kloppende beat van de stad.
De flow is kleurrijk, feestelijk, hoera en spannend, net zo veelzijdig als de stad!

thema#1 Brandnetel

 

27 april Workshop Wild Oogsten in Noord tijdens ER groeit

Een ecoloog, een plantenkenner, een architect en een groene transitie coach vertellen ieder vanuit hun gezichtpunt over de plek waar je staat. Wat groeit er in de omgeving van de Noorderhavenkade, waarom juist hier, waarom dat en niet iets anders. Willen die planten wel gegeten worden en alles rondom de eetbaarheid van planten.

In stadstempo rennen we elke dag langs de groene verhalen die Rotterdam te vertellen heeft.  Als je stil staat besef je dat je kunt oogsten, en eten, en dingen kunt leren over wie we zijn en waar we naar toe gaan.

Onkruid bestaat niet! Tijdens de workshop ontwikkel je nieuw perspectief, ervaar je hoe je ook je persoonlijke leefomgeving in zo’n nieuw groen eetbaar perspectief kunt zien. En verder laten we zien wat je nodig hebt om de plek te beheren.

GREEN SOUL CITY TOERS (http://citytoers.wordpress.com) wil de betrokkenheid van stadsbewoners bij hun leefomgeving vergroten en een verandering teweegbrengen: van een grijze naar een groene, zo mogelijk eetbare stad. GREEN SOUL CITY TOERS bestaat uit:

Han van Hulzen, ecoloogOntstaan en de kwaliteit van de plek – ecologie en habitat van de plek

Leah Groeneweg, plantenkennerGebruik vd plek – planten en kruiden herkennen plukken eten

Ariane Lelieveld, adviseur zelfvoorzienend wonen en levenSamen wonen en gebruik maken van de plek

Gudrun Feldkamp,  groene transitie coachBeheer en aanleg van bijzonder groen in de stadworkshop wild oogsten

foto: Abhiram Nitai Dasa

ER groet wordt voor het eerst georganiseerd door Eetbaar Rotterdam en valt samen met de Dag van de stadslandbouw Publieksdag. Door het hele land vinden evenementen plaats rondom dit thema Stadslandbouw – van moes tuinieren op je balkon tot wild plukken en oogsten in een park om de hoek.

Overige informatie als locatie en alle andere workshops van ER Groeit kijk op ER GROEIT 

Gandhituin – Rondleiding eetbare wilde planten

Op zondag 4 november ben je vanaf 13.00 uur van harte welkom op de Gandhituin aan de Gordelweg voor een rondleiding eetbare wilde planten en bessen, zoals paardebloem, weegbree, dovenetel en zuurbes.Veel mensen zien veel planten wat groeit en bloeit in onze omgeving als onkruid. Vele beseffen zich niet dat deze plant ook wel eens eetbaar zouden kunnen zijn.

Leah Groeneweg en Ariane Lelieveld leiden je rond door de Gandhituin en vertellen onderweg wat eetbaar is en wat juist niet. Verder wordt er in gegaan hoe je de eetbare wilde planten kunt gebruiken in de keuken en welke gerechten er mogelijk mee zijn te maken.

Wij vragen alle deelnemers, als bijdgrage voor de workshop, iets lekkers mee te nemen voor deze tuinmaaltijd. Met oogst uit de tuin, de wilde plantjes en het meegebrachte lekkers onstaat er een heerlijk gezamenlijke maaltijd.

Afhankelijk van het aantal deelnemers (maximaal deelnemers 10 personen per groep) maken we een aanpassing in het programma en zal de eerste groep voor de rondleiding om 13.30 uur starten. De tweede groep start om 14:30 uur met de rondleiding. De eerste groep wordt aan de slag gezet met het bereiden van gerechten. De tweede groep maakt na afloop ook nog enkele gerechten.

Na afloop is er een voor de liefhebber een maaltijd in de tuin, aangevuld met de zelf geplukte ‘wilde hapjes’.

meer informatie : Gandhituin – Gordelweg  of Bloemenpad
Dit is een samenwerking tussen  en 

Voedselzekerheid, voedselprijzen, de opkomst van stadslandbouw en wij in Blijdorp

De stand van zaken wereld wijd in relatie tot onze lokale omgeving

Het lijkt misschien niet realistisch om over voedselzekerheid of -onzekerheid te gaan zitten bloggen. Toch wil ik dit onderwerp in een breder verband brengen en laten zien dat het ieder consument direct of indirect aan gaat. Voedseltekorten worden steeds reëler en waarneembaar. Misschien nog niet zozeer in onze directe omgeving maar denk is aan de voedselbank. Deze organisatie heeft zichzelf niet zomaar in het leven geroepen en dankt zijn bestaansrecht in Rotterdam en de rest van Nederland aan verborgen voedseltekort. Want helaas voedseltekorten en voedselzekerheden hebben een relatie tot geld, belangen en armoede, lokaal en wereldwijd.

Door speculaties en de groter wordende tekorten van grondstoffen, zijn stijgende prijzen van grondstoffen en producten al geruime tijd een feit. Lokaal merken we dat vooral door dat supermarkten steeds duurder worden en in prijzen oorlogen belanden. Voor landen gelegen in Afrika, Zuid-Amerika en Azië is dit op grote schaal al langere tijd waarneembaar doordat het grootste deel van de bevolking gewoon weg geen geld voor eten heeft of nog erger geen beschikking over eten heeft. Verschillende experts voorspellen dat het op termijn nog ingewikkelder zal worden om alle wereldbewoners te voeden. De wereldbevolking groeit niet zozeer in Europa maar wel nog iedere dag in landen waar juist veel voedselonzekerheid is. Onder andere door de snelle groei van de wereldbevolking, de toenemende vleesconsumptie en het opraken van grondstoffen heeft ook de westerse wereld met dit probleem te maken. Aan de stijging van voedselprijzen liggen daarom verschillende oorzaken ten grondslag, waaronder het tekort en verschraling van landbouwgrond voor productie, waterschaarste en de toenemende vleesconsumptie.

Reflectie:  Ik vraag mij af hoe deze voedsel tekorten van toepassing zijn op mijn eigen leven. Met zeker drie overvolle supermarkten op loopafstand en dagelijks nieuwe aanvoer van producten lijkt er voor mij geen enkel probleem te zijn. Of toch ?’

Eten als levensbehoefte en meer

Eten is naast dat het onze eerste levensbehoefte is ook een wezenlijk onderdeel van cultuur. Het is een belangrijke bron van plezier en ontspannen. Welk kind houdt niet van snoep. Daarnaast is in de meeste landen de avondmaal een sociaal gebeuren waar met plezier en aandacht voor elkaar wordt gegeten, gedronken en gesproken. In de hele wereld wordt onder genot van eten stil gestaan bij belangrijke gebeurtenissen. Het vieren van kerstmis, pasen, suikerfeest doet bij menig supermarkt de omzet stijgen. Ook offeren en rituelen in relatie tot cultuur wordt middels eten geuit. Daarnaast wordt in de westerse wereld eten als vermaak en entertainment gebruikt in televisieprogramma’s en bij concepten voor restaurants.  De vele kook tijdschriften laten ook zien wat er allemaal met eten mogelijk is. Eten is meer geworden dan jagen, slachten en opeten.

Reflectie : ‘Het eten is essentieel onderdeel van ons dagelijks leven, mensen vinden in het eten een rustpunt met aandacht voor elkaar. Met eten en het genieten van eten wordt verbondenheid gecreëerd  tussen mensen en culturen. Eten is verder een wezenlijke uiting van het tonen van respect en gastvrijheid is mijn persoonlijke ervaring.’ 

Het (inter) nationale voedsel versus (lokaal) landbouwbeleid

Voedselzekerheid staat in directe relatie tot de wereldeconomie. Waarbij de wereldeconomie gezien kan worden als het economisch huishoudboekje met afspraken tussen de landen in de wereld. Voedselzekerheid is in dit verband een vraagstuk van verdeling en macht. In vele landen is het niet zozeer een gebrek aan voedsel maar meer een kwestie van het niet kunnen aanspraak maken op voedsel. Speculatie’s op de voedselmarkt zorgen er voor dat de prijzen van voedsel sterk schommelen. Het produceren van voedsel heeft een directe relatie tot de wereldgrondstoffen en olie markt.  Bijvoorbeeld tarwe en maïs zijn net zo goed grondstoffen die worden verhandeld naast olie.

Een bijkomend probleem is dat er steeds meer mensen naar de stad trekken, op zoek naar werk en kansen. Niet alleen in steden van Afrika, Zuid-Amerkia en Azie is dit een fenomeen ook Europese steden worden gekenmerkt door een trek richting de steden. In steden wordt nauwelijks zelf voedsel geproduceerd. Het eten wordt van het buitengebied gehaald, uit verre streken en landen.

Reflectie : ‘In de wereld wordt voldoende voedsel geproduceerd beweert men. Een groot probleem is vooral dat de verdeling niet in balans is. Door gevolg van armoede, prijsschommelingen, inefficiënte opslagmethode en slechte infrastructuur heeft niet iedereen toegang tot voldoende voedsel. Moet ik mij hierdoor aangesproken voelen als Blijdorper ? Ik heb toch die overvolle supermarkten op loopafstand ? Of moet ik mij de vraag stellen hoe lang die supermarkten nog overvol en goed bevoorraad zijn ? 

Waarom zou ik nou mijn eigen voedsel moeten gaan verbouwen terwijl de supermarkt om de hoek vol liggen met producten ?

 • Naar verwachting zullen in 2015 meer dan 700 miljoen mensen kampen met ernstig overgewicht tegelijkertijd zullen er bijna 700 miljoen mensen kampen met ondergewicht ;
 • Klimaatverandering is een van de factoren die voedselproductie zal belemmeren;
 • Belangrijke elementen voor landbouw zoals land, fosfor en (schoon)water worden steeds schaarser daarnaast hebben we met het landbouwbeleid vooral gronden laten verschralen;
 • De prijsschommelingen op de voedselmarkt kunnen verergeren door de toenemende relatie tussen de energie- en de voedselmarkt.

Het lijkt dat met het hebben van overvolle supermarkten voor ons niets aan de hand is. Om direct invloed op prijzen van voedsel en energie te hebben en op het verbeteren van het klimaat kunnen we met het voor eigen consumptie voedsel verbouwen een wezenlijke bijdrage leveren aan aan wereldwijd probleem.  Dit opkomend fenomeen heet zelfvoorzienend leven en verklaart de opkomst van stadslandbouw en het ontstaan van buurtmoestuinen op braakliggende ongebruikte terreinen. Het is aan de ene kant een roep om onze dure grond goed te gebruiken en aan de andere kant de roep om zelf aan de slag te gaan. Zelfs de terug keer van boeren naar of in de directe omgeving van de stad zijn vandaag de dag geen rare verschijnselen. Stadslandbouw en de regionale landbouw gaan de uitdaging aan met de toekomstige stad in wording. Het is meer dan een hip tijdelijk fenomeen en zal verankerd worden in onze samenleving die met name een samenleving zal zijn van onze kinderen !

Kansen van lokaal verbouwen en distribueren :

 • Het bewust kiezen voor vlees wat met respect voor het dier tot stand is gekomen draagt bij aan een gezonder welzijn van dier, mens en milieu;
 • Het bewust kiezen voor het eten van minder vlees draagt bij aan het niet verder vergroten van de klimaatproblemen;
 • Bewust kiezen voor lokaal is weten waar je eten vandaan komt en wie het verbouwt. Dit draagt wezenlijk bij aan ons persoonlijk welzijn en het voelen van verbondenheid en betrokkenheid met onze leefomgeving;
 • Langdurig slecht eten belemmert onze ontwikkeling waardoor leer- en arbeidsproductiviteit achteruit gaan en een barrière vormen voor onze verdere ontwikkeling. Zowel in rijke – als in arme landen wordt slecht gegeten. De term slecht eten heeft dan wel twee wezenlijk andere betekenissen. De ene is slecht in de zin van eenzijdig en verarming van voedingsstoffen, de andere is met name slecht in de zin van te weinig of helemaal niet hebben.
 • Bewust kiezen voor lokaal voedsel is een antwoord op het tegen gaan van voedsel speculatie en stijging van marktprijzen Door het zelf te verbouwen heb jezelf de prijs in de hand. Ook het voedsel wat lokaal verbouwt wordt skipt vele schakels waardoor prijzen aanzienlijk zullen en kunnen dalen. Hierdoor worden de prijzen voor voedsel weer eerlijk. Het terug dringen van de vele kilometers die ons voedsel dagelijks aflegt kan hiermee aan banden worden gelegd.
 • Het bewust produceren van je eigen voedsel maakt burgers sociaal en betrokken door het samen werken en verbouwen.
 • Het bewerken en onderhouden van land is arbeidsintensief. Zeker kennis zal moeten worden ontwikkeld. Het doorgeven van kennis van professionals is essentieel. Met het vele wegvallen van banen aan de ene kant worden met het lokaal voedsel verbouwen weer talrijke nieuwe banen geschapen.
 • Horeca en voedingsindustrie kunnen door slim in te kopen en te plannen met hun producenten goedkoper inkopen en zorgen dat zij minder hoeven weg te gooien en een gezond rendabel bedrijf behouden.
 • Eten als bezigheid maakt onderdeel uit van onze cultuur. Het is uiting van plezier en sociaal verbonden zijn.
 • Wijkbewoners kunnen gezamenlijk voedsel voor eigen consumptie verbouwen of laten verbouwen bij lokale producenten. Het concept versvoko legt goed uit hoe dit werkt.

En wij consumente ?

Voedselzekerheid, voedselonzekerheid of voeseltekorten zijn een ingewikkeld probleem maar als consument kun je wel degelijk je bijdrage leveren. Invloed hebben op deze zekerheid en zorgen dat prijzen eerlijk blijven is met namen een kwestie van weten wat je eet. Fair trade labels zijn daarom niet alleen een label voor producten van ver weg maar nog meer van producten lokaal geproduceerd. Daarom en bovenal Wat je van dichtbij haalt is het lekkerst …. UIT JE EIGEN STAD.  

Dit is tevens een oproep om te stemmen voor het gelijkname stadsinititatief tussen 1 maart en 12 maart !

Met dank aan NCDO globaliseringsreeks 2 Voedselzekerheid en Vereniging Eetbaar Rotterdam waar ik de afgelopen tijd inspiratie en kennis heb opgedaan.

het verhaal van de wijk Blijdorp naar een zelfvoorzienend leven en wonen

Blijdorp010empowered is in oprichting  en is een initiatief van de wijkbewoner Ariane Lelieveld.

Hoe mooi zou het zijn als mijn wijk Blijdorp in de toekomst steeds meer zelfvoorzienend zou kunnen worden en op eigen kracht functioneert. Als de consumptie van alle wijkbewoners in balans is met de draagkracht van zijn natuurlijke omgeving.

lees verder over een zelfvoorzienend leven en wonen :  http://weblog.tno.nl/ICT4energy/2010/03/09/trend-zelfvoorzienend-zijn-steeds-belangrijker/

Hoe mooi zou het zijn als er een kleine schakel uit de wijk hiervoor een groot rad in beweging brengt. Medestanders kan vinden en activeren om dit gezamenlijke doel te bereiken en te laten slagen.

Als initiator is het haar droom om haar woonwijk zelfvoorzienend te maken op het gebied van een eigen elektriciteit voorziening, waterbeheer, milieu en natuureducatie, afvalbeheer, wonen en onderhoud, stadslandbouw, ruimte en leefomgeving.

Dit kan nooit door haar alleen gedragen worden daarom is zijn opzoek naar actieve medestanders die nu en in de toekomst met plezier hier willen wonen.

Tijden veranderen zo ook Blijdorp …. 2020 energieneutraal

Woon je in Blijdorp ben je lid van een Vereniging van Eigenaren of particulier woningbezitter, ben je nieuwsgierig, wil je participeren bel

Ariane Lelieveld, mobiel 06 12519052.

Een mail sturen kan ook arianelelieveld@me.com

Klimaatdoelen van overheden zijn fors en 2020 komt sneller op ons af als dat wij beseffen. Prijzen voor energie, water en afvalstoffenheffingen zullen de komende tijd gaan stijgen.

(lees hier meer over op http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/06/08/nederland-haalt-klimaatdoelen-zonder-hulp-van-buiten.html)

Om klimaatdoelen haalbaar te maken zullen we stappen moeten gaan ondernemen.
Ook binnen de wijk Blijdorp zal er over moeten worden gegaan tot gezamenlijke actie om de impact en de kans op slagen te vergroten.
Het is een illusie om dit op alle vlakken in een keer te willen. In meerdere stappen zijn deze klimaatdoelen makkelijker haalbaar te maken. Een eerste stap is de oprichting van een lokaal energie bedrijf …. blijdorp010empowered.

Vervolgstappen kunnen worden gemaakt in de richting van waterbeheer, milieu en natuureducatie, afvalbeheer, wonen en onderhoud, voedsel en stadslandbouw , ruimte en leefomgeving.

samen wonen • samen leven • samen richting geven • samen komen we verder