Categorie archief: duurzaamheid

Groeneconferentie 2017

 

 

 

Groeneconferentie 2017 

5 X GROEN PITCHEN 

Dinsdagavond 12 december in BAR (Schieblock) Schiekade 201 Rotterdam vanaf 19.30 uur. 

Kijk voor het complete programma van de Groeneconferentie op:

http://www.milieucentrum.rotterdam.nl/site/groeneconferentie-de-stand-van-het-klimaat/ 

Bij de start van de Groeneconferentie 2017 aanstaande dinsdagavond in BAR pitchen 5 groenpitchers met duurzame ideeën voor de stad. Het Rotterdams Milieucentrum die de conferentie ieder jaar organiseert riep Rotterdammers met duurzame ideeën en – plannen op te komen pitchen. De winnaar wint de “groenpitchbokaal” en een geldbedrag.

“Gepitcht” wordt 12 december door: 

Ariane Lelieveld Bewoonster uit Rotterdam Blijdorp over het delen van auto’s met de buren via Buurauto.

Sarah Stolk Van het Slow Food Youth Netwerk (Rotterdam) over het opzetten van een voedseldistibutiecentrum waar ‘reststromen’ worden gedistribueerd.

Benjamin Neeteson “Iedereen energieadviseur” door een handige app 

Nathan Davids Een beloningssysteem te bouwen op blockchain waarmee burgers beloond worden voor recycling van afval.

Sander Waterval Verenigingen van (appartement) Eigenaren (VVE’s) op zuid die aan de slag willen met 100% duurzame deelauto’s.

Vanaf 19.30 uur in BAR Schiekade 201 – Rotterdam (Schieblock)

De jaarlijkse Groeneconferentie wordt gepresenteerd door Suzanne Mulder (RTV Rijnmond) en georganiseerd door het Rotterdams Milieucentrum en staat in het teken van “De Sta(n)d van het Klimaat”

Aanmelden graag via: info@milieucentrum.rotterdam.nl (de toegang is gratis). 

 

 

 

2 november Groene Tafelmarkt in het NIVON

tnmovie_logoHet NIVON is het groene huis van Rotterdam. Hier wordt op zaterdag 2 november de Groene Tafelmarkt georganiseerd met een uitgebreid aanbod waaronder nieuwe en 2ehands spullen.

En verder wordt het programma ondersteund door een lezing van het Ambrosiusgilde (de bijenhouders vereniging in Rotterdam en omgeving),  de Bomenridders, een Fair Trade lezing door de WereldWinkel.  In de middag zal de film Transition Town 2.0 vertoond worden waarmee de wereldwijde transition town beweging wordt belicht ook met de initiatieven in Rotterdam. Het geheel wordt ingeleid door Ariane Lelieveld. Na de film is er gelegenheid tot gezamenlijk dialoog over deze visie.

De middag wordt afgesloten met een verhaal over het nieuwe ‘niet hebben’, het ruilen van goederen en diensten door de LETS ruilwinkel. Hoe zorg je dat het van ruilen geen huilen wordt, maar dat iedereen er plezier aan beleeft !

Het geheel wordt aangekleed met smakelijkheden van lokaal geoogste en bereidde amuse en drankjes aangeboden onder andere door Stadsbiet.

De toegang is gratis. Een deel van de opbrengsten gaat naar het NIVON

Aanvang: 10.00 uur, sluiting om 16.00 uur. Bel voor uitgebreide informatie over het programma en meer met het Nivon-Rotterdam: 088-0990999.

Het Nivon is gevestigd in de Dirk Smitstraat 76 te Rotterdam-Noord, bus 38, tram 7 en 8 stoppen vlakbij (halte Noorderbrug).

Definitief programma opening De Nieuwe Banier bekend

PROGRAMMA_DNB 18092013_Page_1

klik op de afbeelding voor een uitvergroting !

PROGRAMMA_DNB 18092013_Page_2

Voor het onderdeel Repair Cafe Rotterdam Noord kunnen KLEINE HUISHOUDELIJKE APPARATEN, TEXTIEL REPARATIES en LEKKEN BANDEN samen met een reparateur weer gemaakt worden !

repaircafeN

 

Spandoek ‘wij gaan het zelf doen – BLIJSTROOM’ hangt !

  

Het Spandoek is opgehangen … waar ? Gewoon boven de ingang van de Deelgemeente Noord – logisch toch ! (Met dank aan het Rotterdams Milieucentrum).

Er wordt momenteel druk gewerkt aan de oprichting van de lokale energie vereniging Blijstroom. In Oktober presenteren wij onze plannen op de Meer met Minder markt.

Deze zal op 6 oktober plaatsvinden in het kader van de week van de duurzaamheid welke het Rotterdams Milieucentrum in samenwerking met onder andere Blijdorp010Empowered, de deelgemeente Noord en Urbannerdam organiseert.

We zoeken hiervoor nog bedrijven of personen welke mee invulling willen geven. Voor de verder oproep en voorwaarden lees verder de informatie op de website van het Rotterdams Milieucentrum

Duurzame ontwikkeling ook in Blijdorp

Samenwerkingsovereenkomst Duurzaam Ontwikkelen

Al weer ruim een jaar geleden, op 26 oktober 2010 om precies te zijn, ondertekenden de gemeente Rotterdam en ruim 40 partijen een Samenwerkingsovereenkomst Duurzaam Ontwikkelen.

blijdorp010empowered ondertekende helaas niet daadwerkelijke mee maar deelt dezelfde ambitie.

De belangrijkste ambities uit de overeenkomst:

• Rotterdam streeft ernaar om in 2014 mee te dingen naar de European Green Capital Award.
• Rotterdammers wonen en leven bewuster in een schone en groene stad en zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor het milieu.
• Rotterdam is klaar voor de toekomst en pakt duurzaamheid integraal op. Ook wordt Rotterdam groener en aantrekkelijker.
• Rotterdam gaat voor duurzame gebiedsontwikkeling en kijkt verder dan het gebouw alleen. Bewoners, gebruikers en beleggers in het gebied worden bij een ontwikkeling betrokken.
• Leegstaande kantoorgebouwen worden getransformeerd en bestaande bouw wordt verduurzaamd.
• Alle nieuwbouw in de planfase wordt voorzien van een duurzaamheidslabel.
• Bij renovatie, transformatie en sloop wordt duurzaam omgegaan met materialen, via hergebruik van bestaande materialen en/of duurzaam slopen.
• Elke partij levert een concreet project dat bijdraagt aan deze ambities .

Voor meer informatie over de ambities van de Gemeente Rotterdam lees verder op:

http://www.rotterdam.nl/vastgoedpartijenengemeentemakenafsprakenoverduurzameontwikkelingrotterdam

Energieverbruik van een woning wat is dat ?

Veel mensen zullen bij de energie verbruik van een woning direct denken aan de energie die zij zelf verbruiken gedurende het bewonen van de woning. Om duurzaam bouwen en wonen mogelijk te maken dient dit energie verbruik breder te worden bekeken.

Energiegebruik versus materiaalgebruik

Om het totale energieverbruik van een woning te bepalen dient de oprichting van de woning (de bouw ervan) te worden meegenomen. Het produceren van materialen kost energie en zij belasten daarnaast nog eens het milieu. Voor het ene materiaal is meer energie nodig om dit te produceren en zal het milieu meer belasten of juist minder dan het andere. Beton is bijvoorbeeld een heel energie verslindend en milieu belastend materiaal. Maar is het beton eenmaal gereed dan vergt het zeer weinig onderhoud en kan het voor jaren blijven staan.

De keuze van het materiaal 

De keuze van het soort materiaal waarmee men wil gaan bouwen is daarom een zeer belangrijk aspect om duurzaam bouwen mogelijk te maken. Dit moet men niet onderschatten. Daarnaast is bij de overweging van het bouwmateriaal nog een belangrijk aspect wat niet moet worden vergeten. Dit is de mate van instandhouding van het gekozen materiaal ofwel het onderhoud van het materiaal om de kwaliteit en de instandhouding van het materiaal maximaal te garanderen. Een materiaal kan mogelijk heel veel energie verbruiken gedurende de productie maar als het eenmaal af is en nauwelijks onderhoud vergt kan het ook als duurzaam worden beschouwd. Daarnaast kan een materiaal wat weinig energie vergt gedurende de productie juist heel veel onderhoud vergen. En om het onderhoud goed uit te voeren kan dit met producten (zoals verf, menie etc.) moeten gebeuren die heel milieu belastend zijn. Welk materiaal kies je dan ? Tot op heden hingen keuzes vaak af van de portemonnee maar als je het daar alleen van af laat hangen dan ben je naar mijn mening niet goed bezig. Kijk verder als je neus lang is, is mijn advies en weeg de juiste keuzes ten opzichte van elkaar af.

Meer willen lezen hoe je met een 180 graden blik duurzaam je woning verbeterd en onderhoud lees verder op http://www.bestaandewoningbouw.nl/totaalbeeld/

Energielabels

De energielabels geven in tegenstelling tot het hier boven geschetste totaalbeeld slechts inzicht in het energieverbruik van de woning. Met andere woorden een energielabel geeft inzicht in hoeveel de bewoners consumeren. Dat dit afhankelijk is van de het soort woning, de mate van isolatie, de soort installatie, de samenstelling en het gedrag van de bewoners mag duidelijk zijn. Daarom hang ik persoonlijk niet zoveel op aan deze energielabels en is het slechts een eerste stap in de bewustwording om een duurzaam leven mogelijk te maken.

Klimaatdoelen

Klimaatdoelen wat moet je er mee als burger ? 

Klimaatdoelen wat moeten wij ermee als burgers vraag je je vast af. De wereldtop bedenkt ze  deze prachtige klimaatdoelen maar wat houdt dit nu concreet in voor ons de ‘gewone’ burger. Hoe kunnen we deze wereld doelen lokaal vertalen ?

Daar gaat dit blog over. Om de ‘gewone’ burger met een koopappartement inzicht te geven waarom deze klimaatdoelen zijn bedacht. Wat het ons zal brengen maar vooral ook hoe we deze doelen kunnen bereiken, welke stappen we daarvoor moeten nemen.

Welke doelen moeten we dan behalen ?

Binnen onze huidige woon- en leefstijl zullen deze doelen niet behaalt worden. Gezamenlijke afspraak is dat wij in het jaar 2020  20% minder CO2 uitstoot hebben ten opzichte van wat wij nu met zijn allen produceren.

Primair gaan de klimaatdoelen over de wereldwijde zorg van het opraken van onze grondstoffen die ons van energie voorzien en de daarbij steeds zichtbaar wordende  klimaatveranderingen. In de tweede plaats gaan deze doelen over het voorkomen en verminderen van de schade en vervuiling die wij met zijn alle aanrichten door ons consumptie gedrag.

Het opraken van de grondstoffen voor energie en dan ?

Energie wordt ondermeer opgewekt uit olie en aardgas. Dit zijn eindige grondstoffen en momenteel is men er steeds meer en meer van overtuigd dat deze grondstoffen opraken. Wanneer weet niemand precies, er gaan verhalen de ronde dat in 2050 het einde inzicht is. Omdat het zo onduidelijk is wil men nu maatregelen nemen om de generaties na ons ook nog te laten genieten van de luxe van grondstoffen maar ook van de mooie natuur die onze aarde ons geeft.  http://www.energieoverheid.nl/tag/klimaatdoelen/

En al dat gedoe over energielabels

Als je dit zo leest ga je ook begrijpen waarom de energielabels bedacht zijn. Dat zijn maatregelen die de overheid bedenkt om burgers dwingend de stap voorwaarts te laten maken. Als alle woningen en andere gebouwen binnen Nederland van een energielabel worden voorzien krijgen we goed inzicht over hoeveel energie wij met zijn alle verbruiken. Hiermee kan dus precies worden gemeten of we met zijn allen ook werkelijk die stap voorwaarts aan het maken zijn om het afgesproken doel in 2020 te bereiken.  Om deze doelen te bereiken hebben we daarom iedereen nodig om mee te doen juist ook de eigenaren van een woning of appartement.

De tweede Rotterdamse Energie Borrel

Aanstaande donderdag 17 november wordt in het Elektrische Vervoer Centrum (direct naast Rotterdam CS) voor de tweede keer de Rotterdamse Energie Borrel gehouden. De initiatiefnemers van deze borrel hebben de ambitie om binnen Rotterdam de krachten te bundelen van kennis ervaring en enthousiasme  om de energietransitie daadwerkelijk met elkaar te gaan realiseren.

Wethouder duurzaamheid Alexandra van Huffelen ondersteunt dit initiatief en zal tevens aanwezig zijn.

Als initiatiefneemster van blijdorp010empowered zal ik aanwezig zijn om dit initiatief onder de aandacht te brengen van de wethouder.

Wie dit initiatief wil volgen : http://www.reb-rotterdam.nl

het verhaal van de wijk Blijdorp naar een zelfvoorzienend leven en wonen

Blijdorp010empowered is in oprichting  en is een initiatief van de wijkbewoner Ariane Lelieveld.

Hoe mooi zou het zijn als mijn wijk Blijdorp in de toekomst steeds meer zelfvoorzienend zou kunnen worden en op eigen kracht functioneert. Als de consumptie van alle wijkbewoners in balans is met de draagkracht van zijn natuurlijke omgeving.

lees verder over een zelfvoorzienend leven en wonen :  http://weblog.tno.nl/ICT4energy/2010/03/09/trend-zelfvoorzienend-zijn-steeds-belangrijker/

Hoe mooi zou het zijn als er een kleine schakel uit de wijk hiervoor een groot rad in beweging brengt. Medestanders kan vinden en activeren om dit gezamenlijke doel te bereiken en te laten slagen.

Als initiator is het haar droom om haar woonwijk zelfvoorzienend te maken op het gebied van een eigen elektriciteit voorziening, waterbeheer, milieu en natuureducatie, afvalbeheer, wonen en onderhoud, stadslandbouw, ruimte en leefomgeving.

Dit kan nooit door haar alleen gedragen worden daarom is zijn opzoek naar actieve medestanders die nu en in de toekomst met plezier hier willen wonen.

Tijden veranderen zo ook Blijdorp …. 2020 energieneutraal

Woon je in Blijdorp ben je lid van een Vereniging van Eigenaren of particulier woningbezitter, ben je nieuwsgierig, wil je participeren bel

Ariane Lelieveld, mobiel 06 12519052.

Een mail sturen kan ook arianelelieveld@me.com

Klimaatdoelen van overheden zijn fors en 2020 komt sneller op ons af als dat wij beseffen. Prijzen voor energie, water en afvalstoffenheffingen zullen de komende tijd gaan stijgen.

(lees hier meer over op http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/06/08/nederland-haalt-klimaatdoelen-zonder-hulp-van-buiten.html)

Om klimaatdoelen haalbaar te maken zullen we stappen moeten gaan ondernemen.
Ook binnen de wijk Blijdorp zal er over moeten worden gegaan tot gezamenlijke actie om de impact en de kans op slagen te vergroten.
Het is een illusie om dit op alle vlakken in een keer te willen. In meerdere stappen zijn deze klimaatdoelen makkelijker haalbaar te maken. Een eerste stap is de oprichting van een lokaal energie bedrijf …. blijdorp010empowered.

Vervolgstappen kunnen worden gemaakt in de richting van waterbeheer, milieu en natuureducatie, afvalbeheer, wonen en onderhoud, voedsel en stadslandbouw , ruimte en leefomgeving.

samen wonen • samen leven • samen richting geven • samen komen we verder