Blijstroom wij zijn op stoom !

Op 29 juni vond de tweede bijeenkomst van het kernteam plaats. We zijn wederom te gast in het Schieblock.  Onderstaand een kort overzicht van wat we op hoofdlijnen hebben besproken :

Energie Lokaal in de praktijk – Wat zijn de basiswaarden van Blijstroom ? De basis waarde liggen met name in de aspecten groen / gezond, leefbaarheid, sociaal contact, stimuleren van de wijkeconomie, reststromen optimaal benutten.

– Wat willen we bereiken? ( People Planet Profit Prosperity )  Blijleven !

• Stappenplan op korte- en lange termijn? De strategie naar succes !  wat is de juiste organisatievorm is dit een stichting, een vereniging of zelfs coöperatie ?

– We hebben bij andere initiatieven gekeken en geconcludeerd dat een coöperatieve vereniging eigenlijk de meest uitgesproken vorm is welke niet over genomen kan worden door derden. Deze blijft altijd in eigendom van alle leden, de gemeenschap. Wellicht de meest geschikte vorm binnen onze doelstellingen !  We streven er naar om pilot projecten te kunnen opstarten en willen zichtbaar en meetbaar resultaten – doen geloven is zien !

• Er kunnen allerlei soorten lidmaatschappen bedacht worden, zo zou een VvE een coöperatieve vereniging kunnen worden en als dochter wordt iedere VvE lid van de moeder coöperatie Blijstroom.

• Het streven is om Blijstroom in de toekomst een centrale plek en een info-desk in de wijk te geven. Hier zouden mensen uit de wijk advies op-maat kunnen krijgen over de mogelijkheden die ze hebben om duurzame ‘prosument’ te worden. Hoe kunnen zij hun leven duurzaam inrichten ten aanzien van energie besparen inkopen zelf – opwekken. Bij de oprichting willen we direct meenemen hoe deze centrale ontmoetingsplek in de toekomst gaat functioneren.

• We moeten zo snel mogelijk een entiteit zijn ! Statuten in concept opstellen en in samen spraak met een notaris vastleggen. Om te laten zien dat wij er zijn worden de volgende acties op korte termijn uitgezet : Spandoek maken ophangen “wij gaan het zelf doen” Blijstroom” en inhoud geven aan onze bijdrage 6 oktober – korte ‘zeepkist’ presentaties.

• In het bestuur dient ook ondernemerschap aanwezig te zijn (lees durf !)

• Hoe creëren wij verder de community – het clubgevoel – in Rotterdam Noord ?

• Hoe maken wij als wijkbewoners steeds het verschil met andere organisaties die wijken willen verduurzamen :

–   wij stoppen de winst terug in de wijk !

–   wij bepalen met de wijkbewoners waar de winst aan besteed zal gaan worden – is dit beter lesmateriaal op scholen of is dit aan meer groen in de wijk of is dit woningverbetering van particulieren eigenaren, het goed organiseren van VvE en het gezamenlijk onderhoud etc. 

–   Wij garanderen dat de energie voldoende en betaalbaar beschikbaar zal zijn.

Energiepotentie in kaart – de Energiekaart van Rotterdam Noord ! 

Er is inmiddels gewerkt aan een eerste opzet van de energiepotentiekaart.

De kaart zal ons laten zien wat de huidige energie behoefte is. Daarnaast zal deze kaart ons inzicht geven in hoeveel wij verspillen, maar ook hoeveel wij zouden kunnen besparen.  De kaart laat ons ook zien hoe en hoeveel wij zelf kunnen opwekken. De laatste vraag die dan over blijft is hoeveel we extern moeten inkopen om de energiepotentie te garanderen.

Blijstroom wil energie beschikbaarheid in de Rotterdam Noord garanderen = Blij leven in Rotterdam Noord

Financiering

stap 1 energiebedrijf dat geld genereert We willen zo snel mogelijk een business model en de basis statuten in concept opstellen en aspirant aandeelhouders werven – zeker op 6 oktober en een donatieknop op de website

• Welke lidmaatschappen zijn mogelijk en wat zijn de voorwaarden ?

• Wat is de toegevoegde waarde voor het lidmaatschap ? Coöperatie lid moet een concreet voordeel krijgen wat is dit voordeel

• Wat doe je met je lidmaatschap als je wilt verhuizen / overlijd ?

Lokaal Energiebedrijf 

– Handelingsperspectief concreet maken voor VVE en budget definiëren

• Pilot project in Noord zou goed zijn: beginnen met zonnepanelen?

• De bouwtechnische staat van de daken is een potentieel probleem

• Energie inkopen via de VVE met een centrale meter is al een stuk goedkoper.

• Hoe groter je inkoopt hoe meer belastingvoordeel.

• Als lokaal energiebedrijf kun je panelen centraal inkopen.

• Blijstroom zou eigen installatiebedrijf kunnen hebben ter stimulans vande wijkeconomie en het ondernemerschap.

Agenda / Actie

– De ‘Meer met minder markt van de duurzaamheid’ gaat naar zaterdag 6 oktober

Volgend overleg 16 juli (ondanks vakantie perikelen) 17:00 tot 20:00 uur Schieblock.