De energie is los gebarsten • het ontstaan van het kernteam

Na de bijeenkomst op 17 april jl. is de energie los gebarsten in Rotterdam Noord !  Er is zoveel kennis dicht bij huis. Waarom zouden we alle kennis van ver halen als de buurman om de hoek eigenlijk precies die kennis bezit die wij zelf niet machtig zijn en waar we naar opzoek waren !

Wij zijn daarom blij met een geslaagde eerste bijeenkomst van het kernteam ontstaan uit wijkbewoners in Rotterdam Noord.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn er  interviews geweest met alle wijkbewoners die concreet aan hebben gegeven mee te willen denken. Uit deze interviews zijn een drietal vragen geformuleerd en een verzoek om hier een korte presentatie over te geven.

Daarnaast is door Yvonne Lubbers en Ariane Lelieveld tezamen ‘het ongebruikelijke vragenspel’ bedacht, vragen die je nooit aan iemand zou stellen bij een eerste ontmoeting. Hiermee zijn we de eerste bijeenkomst begonnen om een beetje los te komen en niet direct in onze professionele rol te schieten maar vooral een wijkbewoner met heel veel kennis te blijven.

Samenwerken begint met naar elkaar luisteren, elkaar (leren) kennen, vertrouwen ontwikkelen en elkaar aanvullen om samen sterker te worden. Tenminste daar geloven wij in.

Onderstaand een korte weergave van de drie presentaties op de eerste bijeenkomst :

1. De energie potentie kaart  Rotterdam Noord  – Corine Erades 

Corine heeft ons het begin laten zien van kansen en energie potenties die er in onze eigen wijken zijn. Dat dit in het verleden best veel mis ging maar dat er zeker veel kansen zijn om dit anders te doen – het vormt een begin van allerlei activiteiten – pilots in de wijk.

Wat is nu eigenlijk een energie potentie ? Een concreet voorbeeld is van bedrijven die heel veel warmte nodig hebben en gaan samen werken met bedrijven waar juist heel veel warmte verloren gaat. Deze hebben tesamen een goede energiepotentie. Een koeling van de Plus supermarkt samen met het opwarmen van het zwemwater van het Van Maanenbad zou een goede combinatie zijn om even out of the box te denken.

Ook binnen de woningen en de woonblokken in Noord zullen dit soort potenties zichtbaar moeten worden en in kaart worden gebracht. Met alleen PV panelen op ons dak redden we de klimaatdoelen niet en krijgen we ook geen energie neutrale wijk die wij voor ogen hebben. Met deze energie potentie kaart kunnen we beoordelen 1) hoeveel energie behoefte er in de wijk is 2) hoeveel we zouden kunnen besparen en 3) waar we zelf energie zouden kunnen opwekken. Hiermee wordt direct duidelijk dat alles wat we niet binnen de wijk zouden kunnen opwekken en te kort hebben extern kunnen inkopen tegen markt tarieven. Aan deze potenties kunnen we handelingsperspectieven gaan koppelen voor bewoners – eigenaren en ondernemers.

2. Energie Lokaal in de Praktijk – Lideweij Tummers 

Lideweij heeft ons laten zien dat ons initiatief een heel trendsettend onderwerp is en dat wij niet de enige zijn. Dat het heel belangrijk is om met de buurt – de bewoners – te bekijken wat er binnen de wijk leeft. Dit maakt ook ieder buurt initiatief anders en uniek. Maar er zijn ook overeenkomsten te benoemen. Die hebben vaak een relatie met de bestaande regelgeving – belastingzaken en saldering (het onderling verhandelen van energie)

We zijn bij zelf opwekken niet alleen consumenten maar ook producenten. Hiermee zijn we allen verworden tot zgn. prosumenten – wat zoveel betekend dat alles wat we verbruiken moeten we ook opwekken om energie neutraal te kunnen zijn en in balans met onze eigen omgeving.

Om onszelf goed als zelf organiserende bewoners /  producenten te definiëren is het belangrijk om :

1. Goed te weten wat er leeft  en speelt in de wijk

2. Concrete doelen gezamenlijk te gaan vast stellen – onze ambities te definiëren

3. Als we onszelf gaan organiseren moeten we goed realiseren welke relaties we aan gaan, met wie en voor hoe lang.

4. Het is handig om aan te sluiten bij overkoepelende organisatie als eDecentraal. Zij hebben een lobby naar de politiek en hier kan heel veel kennis gedeeld en samen gebracht worden van andere initiatieven.

5. Een rechtspersoon kiezen als opstart fase om bijvoorbeeld project geld te kunnen aanvragen en officieel aan te kunnen sluiten bij eDecentraal.

6. Uiteindelijk zullen we een organisatie structuur kiezen.

3. ESCo’s (Energie Service Company’s) – Jorg Hilbig 

Met dit laatste onderdeel raken we de overlap naar de ESCo’s (Energie Service Companys).  Jorg heeft in zijn presentatie laten zien welke voordelen er zitten als wij op wijkniveaus met elkaar gaan samenwerken in een coöperatie vorm. ( lees alles op http://nl.wikipedia.org/wiki/Coöperatie) Een coöperatie  heeft leden welke allemaal naar eigen draagkracht en betrokkenheid aandelen kunnen kopen en naar deze zelfde verhouding in de winst delen. Gezamenlijk met de leden worden de winstdoelen bepaalt. Het is bij uitstek de organisatie vorm om zelforganisatie van producenten en verbruikers (prosumenten) binnen een wijk te organiseren.

Als coöperatie kopen wij zelf onze eigen energie in waarop wij kunnen sturen op het inkopen van werkelijke groene energie van windmolens, biomassa centrales etc. Door het op grote schaal inkopen van energie kunnen wij dit tegen een lager aantrekkelijk tarief aan onze leden verkopen. We kunnen ook afspreken dat in dit tarief een klein deel – laat zeggen 0,02 / kWh wordt gereserveerd in de coöperatie. Hiermee kunnen wij geld genereren –  sparen. Met dit gespaarde coöperatie (gemeenschaps) geld kunnen wij onze wijk zelf gaan beheren – inrichten – managen – wijkdiensten oprichten – scholen ondersteunen bij echt goed onderwijs (wat nu door bezuinigingen wordt geschrapt).

We kunnen met dit geld uit de coöperatie zorgen dat de leden hun woningen meer dan goed kunnen onderhouden en VvE’s zich beter organiseren.

Dat dit niet in een jaar tot stand komt mag duidelijk zijn maar dat wij hiermee de grondleggers van de toekomst zijn wel. Als burgers  / prosumenten kunnen wij zelf waarde vragen stellen en beantwoorden : Willen wij echt geld uitgeven aan PV cellen op ons dak die zijn geproduceerd tegen de laagste prijs door meisjes van 12 in China ? Dit kan anders en wij die wat willen kunnen dit zelf sturen.

Verder kwam al eerder aan bod in het verhaal van Corine Erades, de samenwerking van bijvoorbeeld de Plus supermarkt en het van Maanenzwembad. Zij zouden een Energy Service Company kunnen zijn binnen onze wijk.

(http://www.kennisbankherbestemming.nu/kennisdossiers/innovatie/smart-grids/instrumenten/esco)  .

Een kenmerk van een ESCo is door de energievoorzieningen binnen een gebied goed te managen. Hieronder vallen diensten op het gebied van energiebesparing, installatie en gebouwbeheer. Een VvE zou hiervoor ook heel goed voor in aanmerking komen – zeker op gebouwbeheer wat vaak slecht en onduidelijk is bij veel VvE’s en beheerders !

Voor de liefhebber lees ook http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/duurzame-gebouwen-escos

Op basis van de drie presentaties zijn we allen met een concrete vraag weg gegaan en bereiden wij ons voor op een volgende bijeenkomst.