Maandelijks archief: juni 2012

Water besparen • Hoe doe jij dat ?

Oproep aan eigenaren van een woning of VvE’s

Zou jij ook heel graag meer op je water willen besparen en baal jij ervan dat jij iedere dag liters schoon drink water weg laat spoelen ?

Dit kan anders, daarom deze oproep aan mensen in Blijdorp en/of wonend in de deelgemeente Noord die mee willen denken hoe wij nieuwe manieren van sanitatie kunnen inzetten in onze woning en /of woonwijk.

Heb jij een eigen woning of woon je in een VvE laat het ons dan weten. Als je huurder bent nodigen wij je ook graag uit want voor jullie woningen is het natuurlijk ook heel interessant om mee te doen.

Misschien zou je dit wel in jouw eigen woning willen, of misschien wel met je VvE

Ik kan mij voorstellen dat je niet direct zult weten waar het over gaat daarom korte uitleg van zo’n nieuw sanitatie concept.

Iedere dag spoelen wij liters schoon drinkwater door de gootsteen, het toilet en het doucheputje. De enorme hoosbuien zoals gisteren zullen steeds meer wateroverlast gaan geven omdat deze op ons riool worden geloosd. De bestaande rioleringen die in onze wijk liggen zijn hier niet op berekend.  en water kan onvoldoende snel wegspoelen waardoor er grote plassen op de verharde wegen zullen blijven staan.

Dit water wat gewoon uit de lucht valt op ons dak of op de grond maar we zouden dit kunnen opvangen en nadat het gefilterd is prima kunnen inzetten voor douchewater, afwaswater of water om het toilet door te spoelen.De systemen zijn er ! Alleen is het nog heel weinig toegepast in een woonwijk waar al een bestaand systeem ligt en wat dient te worden omgebouwd.Bewoners willen vaak niet aan deze rompslomp beginnen terwijl het een hele grote meerwaarde zal opleveren, voor je woning (met de eventuele verkoop), je bespaart op je water verbruik.  Een nog een meerwaard is de kwaliteit van je eigen leefomgeving.

Water is nu nog redelijk goedkoop maar met het stijgen van de energieprijzen zal het water ook steeds duurder worden. Tenslotte het waterzuiveren gebeurd met behulp van energie om de installaties aan te sturen. En wat de komende jaren ook steeds duurder zal worden is de waterschapsbelasting voor het zuiveren en het transporteren.

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig hoe dat nou echt werkt ‘nieuwe sanitatie’ laat een bericht hier achter via de knop MEEDOEN

of stuur een mailtje naar :

arianelelieveld@me.com
bel mag ook : 06 12519052

De energie is los gebarsten • het ontstaan van het kernteam

Na de bijeenkomst op 17 april jl. is de energie los gebarsten in Rotterdam Noord !  Er is zoveel kennis dicht bij huis. Waarom zouden we alle kennis van ver halen als de buurman om de hoek eigenlijk precies die kennis bezit die wij zelf niet machtig zijn en waar we naar opzoek waren !

Wij zijn daarom blij met een geslaagde eerste bijeenkomst van het kernteam ontstaan uit wijkbewoners in Rotterdam Noord.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn er  interviews geweest met alle wijkbewoners die concreet aan hebben gegeven mee te willen denken. Uit deze interviews zijn een drietal vragen geformuleerd en een verzoek om hier een korte presentatie over te geven.

Daarnaast is door Yvonne Lubbers en Ariane Lelieveld tezamen ‘het ongebruikelijke vragenspel’ bedacht, vragen die je nooit aan iemand zou stellen bij een eerste ontmoeting. Hiermee zijn we de eerste bijeenkomst begonnen om een beetje los te komen en niet direct in onze professionele rol te schieten maar vooral een wijkbewoner met heel veel kennis te blijven.

Samenwerken begint met naar elkaar luisteren, elkaar (leren) kennen, vertrouwen ontwikkelen en elkaar aanvullen om samen sterker te worden. Tenminste daar geloven wij in.

Onderstaand een korte weergave van de drie presentaties op de eerste bijeenkomst :

1. De energie potentie kaart  Rotterdam Noord  – Corine Erades 

Corine heeft ons het begin laten zien van kansen en energie potenties die er in onze eigen wijken zijn. Dat dit in het verleden best veel mis ging maar dat er zeker veel kansen zijn om dit anders te doen – het vormt een begin van allerlei activiteiten – pilots in de wijk.

Wat is nu eigenlijk een energie potentie ? Een concreet voorbeeld is van bedrijven die heel veel warmte nodig hebben en gaan samen werken met bedrijven waar juist heel veel warmte verloren gaat. Deze hebben tesamen een goede energiepotentie. Een koeling van de Plus supermarkt samen met het opwarmen van het zwemwater van het Van Maanenbad zou een goede combinatie zijn om even out of the box te denken.

Ook binnen de woningen en de woonblokken in Noord zullen dit soort potenties zichtbaar moeten worden en in kaart worden gebracht. Met alleen PV panelen op ons dak redden we de klimaatdoelen niet en krijgen we ook geen energie neutrale wijk die wij voor ogen hebben. Met deze energie potentie kaart kunnen we beoordelen 1) hoeveel energie behoefte er in de wijk is 2) hoeveel we zouden kunnen besparen en 3) waar we zelf energie zouden kunnen opwekken. Hiermee wordt direct duidelijk dat alles wat we niet binnen de wijk zouden kunnen opwekken en te kort hebben extern kunnen inkopen tegen markt tarieven. Aan deze potenties kunnen we handelingsperspectieven gaan koppelen voor bewoners – eigenaren en ondernemers.

2. Energie Lokaal in de Praktijk – Lideweij Tummers 

Lideweij heeft ons laten zien dat ons initiatief een heel trendsettend onderwerp is en dat wij niet de enige zijn. Dat het heel belangrijk is om met de buurt – de bewoners – te bekijken wat er binnen de wijk leeft. Dit maakt ook ieder buurt initiatief anders en uniek. Maar er zijn ook overeenkomsten te benoemen. Die hebben vaak een relatie met de bestaande regelgeving – belastingzaken en saldering (het onderling verhandelen van energie)

We zijn bij zelf opwekken niet alleen consumenten maar ook producenten. Hiermee zijn we allen verworden tot zgn. prosumenten – wat zoveel betekend dat alles wat we verbruiken moeten we ook opwekken om energie neutraal te kunnen zijn en in balans met onze eigen omgeving.

Om onszelf goed als zelf organiserende bewoners /  producenten te definiëren is het belangrijk om :

1. Goed te weten wat er leeft  en speelt in de wijk

2. Concrete doelen gezamenlijk te gaan vast stellen – onze ambities te definiëren

3. Als we onszelf gaan organiseren moeten we goed realiseren welke relaties we aan gaan, met wie en voor hoe lang.

4. Het is handig om aan te sluiten bij overkoepelende organisatie als eDecentraal. Zij hebben een lobby naar de politiek en hier kan heel veel kennis gedeeld en samen gebracht worden van andere initiatieven.

5. Een rechtspersoon kiezen als opstart fase om bijvoorbeeld project geld te kunnen aanvragen en officieel aan te kunnen sluiten bij eDecentraal.

6. Uiteindelijk zullen we een organisatie structuur kiezen.

3. ESCo’s (Energie Service Company’s) – Jorg Hilbig 

Met dit laatste onderdeel raken we de overlap naar de ESCo’s (Energie Service Companys).  Jorg heeft in zijn presentatie laten zien welke voordelen er zitten als wij op wijkniveaus met elkaar gaan samenwerken in een coöperatie vorm. ( lees alles op http://nl.wikipedia.org/wiki/Coöperatie) Een coöperatie  heeft leden welke allemaal naar eigen draagkracht en betrokkenheid aandelen kunnen kopen en naar deze zelfde verhouding in de winst delen. Gezamenlijk met de leden worden de winstdoelen bepaalt. Het is bij uitstek de organisatie vorm om zelforganisatie van producenten en verbruikers (prosumenten) binnen een wijk te organiseren.

Als coöperatie kopen wij zelf onze eigen energie in waarop wij kunnen sturen op het inkopen van werkelijke groene energie van windmolens, biomassa centrales etc. Door het op grote schaal inkopen van energie kunnen wij dit tegen een lager aantrekkelijk tarief aan onze leden verkopen. We kunnen ook afspreken dat in dit tarief een klein deel – laat zeggen 0,02 / kWh wordt gereserveerd in de coöperatie. Hiermee kunnen wij geld genereren –  sparen. Met dit gespaarde coöperatie (gemeenschaps) geld kunnen wij onze wijk zelf gaan beheren – inrichten – managen – wijkdiensten oprichten – scholen ondersteunen bij echt goed onderwijs (wat nu door bezuinigingen wordt geschrapt).

We kunnen met dit geld uit de coöperatie zorgen dat de leden hun woningen meer dan goed kunnen onderhouden en VvE’s zich beter organiseren.

Dat dit niet in een jaar tot stand komt mag duidelijk zijn maar dat wij hiermee de grondleggers van de toekomst zijn wel. Als burgers  / prosumenten kunnen wij zelf waarde vragen stellen en beantwoorden : Willen wij echt geld uitgeven aan PV cellen op ons dak die zijn geproduceerd tegen de laagste prijs door meisjes van 12 in China ? Dit kan anders en wij die wat willen kunnen dit zelf sturen.

Verder kwam al eerder aan bod in het verhaal van Corine Erades, de samenwerking van bijvoorbeeld de Plus supermarkt en het van Maanenzwembad. Zij zouden een Energy Service Company kunnen zijn binnen onze wijk.

(http://www.kennisbankherbestemming.nu/kennisdossiers/innovatie/smart-grids/instrumenten/esco)  .

Een kenmerk van een ESCo is door de energievoorzieningen binnen een gebied goed te managen. Hieronder vallen diensten op het gebied van energiebesparing, installatie en gebouwbeheer. Een VvE zou hiervoor ook heel goed voor in aanmerking komen – zeker op gebouwbeheer wat vaak slecht en onduidelijk is bij veel VvE’s en beheerders !

Voor de liefhebber lees ook http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/duurzame-gebouwen-escos

Op basis van de drie presentaties zijn we allen met een concrete vraag weg gegaan en bereiden wij ons voor op een volgende bijeenkomst.