Afvalstoffenheffing Rotterdam fors omhoog in 2012

Afval = grondstof en ieder dag geld weggooien

De belastingen in Rotterdam zijn voor 2012 vastgesteld. Hieruit komt naar voren dat vooral de afvalstoffenheffingen met bijna 20 % stijgt. Dat is fors als je je realiseert dat alles wat we weg gooien eigenlijk weer grondstof is voor hergebruik. In plaats van dat we dit geld met zijn allen iedere dag weggooien zouden we er van kunnen sparen !

Hier wil blijdorp010empowered graag wat aan doen ! Dus niet met zijn allen weggooien maar terug investeren in onze eigen wijk.

Afvalstoffenheffing eenheid tijdstip of tijdvak tarief 2010 tarief 2011 tarief 2012 
voor het aanbieden en
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen
huishouden per 12 maanden € 259,04 €263,60 € 315,40

informatie afkomstig van : http://www.rotterdam.nl/tariefafvalstoffenheffing

De overige belastingen (WOZ en rioolheffingen) laat de gemeente onaangetast en stijgen volgens de inflatiecorrectie.