Buurtburgermeester voor Blijdorp

Ariane Lelieveld is buurtburgermeester geworden in Blijdorp (3038-3039) …. niet dat zij is verkozen of zo maar zij zou heel graag over willen gaan op alternatieve energie, de zon is er een van. Dit krijgt zij nooit alleen voor elkaar daarvoor is zij afhankelijk van haar buren in het appartementen complex. Die moeten het er eerst mee eens zijn om ook over te willen gaan op alternatieve energie.  Dit buurtburgermeesterschap sluit precies aan op de doelstellingen die zij heeft met blijdorp010empowered.

Buurtburgermeester is een initiatief van Nudge in hun project Zonnekracht. Waarom niet gebruik maken van de zon voor energie op te wekken, de technieken worden steeds beter en het wordt steeds betaalbaarder

Wat is een ‘buurtburgemeester’?
Een ‘buurtburgemeester’ neemt het voortouw in een wijk en is het aanspreekpunt voor het project, een soort coördinator. Samen met de buurtgenoten wordt een plan ontwikkeld om de eigen buurt via zonne-energie te verduurzamen. Nudge helpt door mensen bij elkaar te brengen, kennis te delen, buurtburgemeesters een training te geven, te helpen bij de organisatie van een bijeenkomst, experts te zoeken voor de bijeenkomst en een toolbox ter beschikking te stellen met allerlei communicatiemiddelen en nog meer achtergrondinformatie. Kortom, alles wat er nodig is om dit goed aan te pakken.