Maandelijks archief: december 2011

        

WENST IEDEREEN VEEL EMPOWERMENT TOE IN  

2012 

B010E flyer

Blijdorp010Empowered op het winterfestival

Winterfestival in en rondom de Bergsingelkerk

Aanstaande zaterdag 17 december van 14:00 tot 21:00 uur staat Blijdorp010Empowered op de kerstmarkt. Samen met guerillaKIDS kleding pimpel, gluhwijndrinken en natuurlijk buurtbewoners informeren over Blijdorp010Empowered

Blijdorpers, empower yourself ! maar kom eerst aanstaande zaterdag naar de Bergsingel (in en rondom de Bergsingelkerk)

Dit festival wordt georganiseerd door Liskids.nl 

B010E flyer

Afvalstoffenheffing Rotterdam fors omhoog in 2012

Afval = grondstof en ieder dag geld weggooien

De belastingen in Rotterdam zijn voor 2012 vastgesteld. Hieruit komt naar voren dat vooral de afvalstoffenheffingen met bijna 20 % stijgt. Dat is fors als je je realiseert dat alles wat we weg gooien eigenlijk weer grondstof is voor hergebruik. In plaats van dat we dit geld met zijn allen iedere dag weggooien zouden we er van kunnen sparen !

Hier wil blijdorp010empowered graag wat aan doen ! Dus niet met zijn allen weggooien maar terug investeren in onze eigen wijk.

Afvalstoffenheffing eenheid tijdstip of tijdvak tarief 2010 tarief 2011 tarief 2012 
voor het aanbieden en
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen
huishouden per 12 maanden € 259,04 €263,60 € 315,40

informatie afkomstig van : http://www.rotterdam.nl/tariefafvalstoffenheffing

De overige belastingen (WOZ en rioolheffingen) laat de gemeente onaangetast en stijgen volgens de inflatiecorrectie.

Duurzame ontwikkeling ook in Blijdorp

Samenwerkingsovereenkomst Duurzaam Ontwikkelen

Al weer ruim een jaar geleden, op 26 oktober 2010 om precies te zijn, ondertekenden de gemeente Rotterdam en ruim 40 partijen een Samenwerkingsovereenkomst Duurzaam Ontwikkelen.

blijdorp010empowered ondertekende helaas niet daadwerkelijke mee maar deelt dezelfde ambitie.

De belangrijkste ambities uit de overeenkomst:

• Rotterdam streeft ernaar om in 2014 mee te dingen naar de European Green Capital Award.
• Rotterdammers wonen en leven bewuster in een schone en groene stad en zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid voor het milieu.
• Rotterdam is klaar voor de toekomst en pakt duurzaamheid integraal op. Ook wordt Rotterdam groener en aantrekkelijker.
• Rotterdam gaat voor duurzame gebiedsontwikkeling en kijkt verder dan het gebouw alleen. Bewoners, gebruikers en beleggers in het gebied worden bij een ontwikkeling betrokken.
• Leegstaande kantoorgebouwen worden getransformeerd en bestaande bouw wordt verduurzaamd.
• Alle nieuwbouw in de planfase wordt voorzien van een duurzaamheidslabel.
• Bij renovatie, transformatie en sloop wordt duurzaam omgegaan met materialen, via hergebruik van bestaande materialen en/of duurzaam slopen.
• Elke partij levert een concreet project dat bijdraagt aan deze ambities .

Voor meer informatie over de ambities van de Gemeente Rotterdam lees verder op:

http://www.rotterdam.nl/vastgoedpartijenengemeentemakenafsprakenoverduurzameontwikkelingrotterdam

Buurtburgermeester voor Blijdorp

Ariane Lelieveld is buurtburgermeester geworden in Blijdorp (3038-3039) …. niet dat zij is verkozen of zo maar zij zou heel graag over willen gaan op alternatieve energie, de zon is er een van. Dit krijgt zij nooit alleen voor elkaar daarvoor is zij afhankelijk van haar buren in het appartementen complex. Die moeten het er eerst mee eens zijn om ook over te willen gaan op alternatieve energie.  Dit buurtburgermeesterschap sluit precies aan op de doelstellingen die zij heeft met blijdorp010empowered.

Buurtburgermeester is een initiatief van Nudge in hun project Zonnekracht. Waarom niet gebruik maken van de zon voor energie op te wekken, de technieken worden steeds beter en het wordt steeds betaalbaarder

Wat is een ‘buurtburgemeester’?
Een ‘buurtburgemeester’ neemt het voortouw in een wijk en is het aanspreekpunt voor het project, een soort coördinator. Samen met de buurtgenoten wordt een plan ontwikkeld om de eigen buurt via zonne-energie te verduurzamen. Nudge helpt door mensen bij elkaar te brengen, kennis te delen, buurtburgemeesters een training te geven, te helpen bij de organisatie van een bijeenkomst, experts te zoeken voor de bijeenkomst en een toolbox ter beschikking te stellen met allerlei communicatiemiddelen en nog meer achtergrondinformatie. Kortom, alles wat er nodig is om dit goed aan te pakken.

Vrijwilligers gezocht voor de Wereld Waterdag 2012

Om aandacht te geven aan ons heerlijke zoete schone drinkwater zoekt stichting aquarius vrijwilligers voor de Wereld Water Dag 2012 :

Op Wereld Water Dag (22 maart 2012) gaan wij samen met bewoners, leerlingen, vrijwilligers, politici, wetenschappers en ondernemers wonend en werkend aan de Maas van Maastricht tot Hoek van Holland, de Maas schoon maken. De schoon maak actie start om 08:00 en eindigt om 18:00 waarbij honderden deelnemers in 50 golven van elk 5 km om de 12 minuten Nederland schoon maken.

Kijk op Publicaties voor video’s en artikelen over onze andere rivier schoon maken, lees verder op http://www.stichtingaquarius.nl/wereldwaterdag/index