Vitale steden beginnen bij vitale wijken !

Vitale steden ja en ? 

Al gehoord van vitale steden ? En snap jij waar zij het dan over hebben ?  Ik heb er een idee over gevormd als volgt : naar mijn mening is een vitale stad niet meer en niet minder dan dat de bewoners van de stad in balans leven met de omgeving. Met omgeving wordt dan bedoelt water, natuur, voedsel, consumeren, hoe verhouden wonen, bedrijven en buitenruimte zich met elkaar. Maar ook hoe gaan bewoners met elkaar om in de zorg naar elkaar en in de zorg voor hun omgeving.

Naar mijn mening beginnen vitale steden bij vitale wijken. De intentie achter het initiatief blijdorp010empowered is hier op gefocust. Hoe maken wij van Blijdorp een vitale wijk die zichzelf in stand kan houden zonder verder schade aan te brengen aan zijn natuurlijk evenwicht. Steeds duidelijker wordt dat dit niet alleen door de overheid wordt bepaald. De overheid zal zich steeds meer opstellen als sturende partij.  Maar als het dan zo anders wordt hoe ziet de nieuwe rolverdeling er dan uit ? Het nieuwe spel …. wie zijn de spelers?

Meer willen weten over de spelers ?

Mocht je meer willen weten over wat voor rollen of spelers zoals je wil er in de toekomst binnen wijken zouden kunnen zijn binnenkort vind er een interessant symposium plaats in het centrum van Schiedam http://www.vitalestad.nl/?task=vakdebat. Jammer is dat de kosten € 65,00 bedragen. Om bewoners ook te betrekken zou het veel laagdrempelige moeten zijn.