Maandelijks archief: november 2011

Energieverbruik van een woning wat is dat ?

Veel mensen zullen bij de energie verbruik van een woning direct denken aan de energie die zij zelf verbruiken gedurende het bewonen van de woning. Om duurzaam bouwen en wonen mogelijk te maken dient dit energie verbruik breder te worden bekeken.

Energiegebruik versus materiaalgebruik

Om het totale energieverbruik van een woning te bepalen dient de oprichting van de woning (de bouw ervan) te worden meegenomen. Het produceren van materialen kost energie en zij belasten daarnaast nog eens het milieu. Voor het ene materiaal is meer energie nodig om dit te produceren en zal het milieu meer belasten of juist minder dan het andere. Beton is bijvoorbeeld een heel energie verslindend en milieu belastend materiaal. Maar is het beton eenmaal gereed dan vergt het zeer weinig onderhoud en kan het voor jaren blijven staan.

De keuze van het materiaal 

De keuze van het soort materiaal waarmee men wil gaan bouwen is daarom een zeer belangrijk aspect om duurzaam bouwen mogelijk te maken. Dit moet men niet onderschatten. Daarnaast is bij de overweging van het bouwmateriaal nog een belangrijk aspect wat niet moet worden vergeten. Dit is de mate van instandhouding van het gekozen materiaal ofwel het onderhoud van het materiaal om de kwaliteit en de instandhouding van het materiaal maximaal te garanderen. Een materiaal kan mogelijk heel veel energie verbruiken gedurende de productie maar als het eenmaal af is en nauwelijks onderhoud vergt kan het ook als duurzaam worden beschouwd. Daarnaast kan een materiaal wat weinig energie vergt gedurende de productie juist heel veel onderhoud vergen. En om het onderhoud goed uit te voeren kan dit met producten (zoals verf, menie etc.) moeten gebeuren die heel milieu belastend zijn. Welk materiaal kies je dan ? Tot op heden hingen keuzes vaak af van de portemonnee maar als je het daar alleen van af laat hangen dan ben je naar mijn mening niet goed bezig. Kijk verder als je neus lang is, is mijn advies en weeg de juiste keuzes ten opzichte van elkaar af.

Meer willen lezen hoe je met een 180 graden blik duurzaam je woning verbeterd en onderhoud lees verder op http://www.bestaandewoningbouw.nl/totaalbeeld/

Energielabels

De energielabels geven in tegenstelling tot het hier boven geschetste totaalbeeld slechts inzicht in het energieverbruik van de woning. Met andere woorden een energielabel geeft inzicht in hoeveel de bewoners consumeren. Dat dit afhankelijk is van de het soort woning, de mate van isolatie, de soort installatie, de samenstelling en het gedrag van de bewoners mag duidelijk zijn. Daarom hang ik persoonlijk niet zoveel op aan deze energielabels en is het slechts een eerste stap in de bewustwording om een duurzaam leven mogelijk te maken.

Vitale steden beginnen bij vitale wijken !

Vitale steden ja en ? 

Al gehoord van vitale steden ? En snap jij waar zij het dan over hebben ?  Ik heb er een idee over gevormd als volgt : naar mijn mening is een vitale stad niet meer en niet minder dan dat de bewoners van de stad in balans leven met de omgeving. Met omgeving wordt dan bedoelt water, natuur, voedsel, consumeren, hoe verhouden wonen, bedrijven en buitenruimte zich met elkaar. Maar ook hoe gaan bewoners met elkaar om in de zorg naar elkaar en in de zorg voor hun omgeving.

Naar mijn mening beginnen vitale steden bij vitale wijken. De intentie achter het initiatief blijdorp010empowered is hier op gefocust. Hoe maken wij van Blijdorp een vitale wijk die zichzelf in stand kan houden zonder verder schade aan te brengen aan zijn natuurlijk evenwicht. Steeds duidelijker wordt dat dit niet alleen door de overheid wordt bepaald. De overheid zal zich steeds meer opstellen als sturende partij.  Maar als het dan zo anders wordt hoe ziet de nieuwe rolverdeling er dan uit ? Het nieuwe spel …. wie zijn de spelers?

Meer willen weten over de spelers ?

Mocht je meer willen weten over wat voor rollen of spelers zoals je wil er in de toekomst binnen wijken zouden kunnen zijn binnenkort vind er een interessant symposium plaats in het centrum van Schiedam http://www.vitalestad.nl/?task=vakdebat. Jammer is dat de kosten € 65,00 bedragen. Om bewoners ook te betrekken zou het veel laagdrempelige moeten zijn.

Klimaatdoelen

Klimaatdoelen wat moet je er mee als burger ? 

Klimaatdoelen wat moeten wij ermee als burgers vraag je je vast af. De wereldtop bedenkt ze  deze prachtige klimaatdoelen maar wat houdt dit nu concreet in voor ons de ‘gewone’ burger. Hoe kunnen we deze wereld doelen lokaal vertalen ?

Daar gaat dit blog over. Om de ‘gewone’ burger met een koopappartement inzicht te geven waarom deze klimaatdoelen zijn bedacht. Wat het ons zal brengen maar vooral ook hoe we deze doelen kunnen bereiken, welke stappen we daarvoor moeten nemen.

Welke doelen moeten we dan behalen ?

Binnen onze huidige woon- en leefstijl zullen deze doelen niet behaalt worden. Gezamenlijke afspraak is dat wij in het jaar 2020  20% minder CO2 uitstoot hebben ten opzichte van wat wij nu met zijn allen produceren.

Primair gaan de klimaatdoelen over de wereldwijde zorg van het opraken van onze grondstoffen die ons van energie voorzien en de daarbij steeds zichtbaar wordende  klimaatveranderingen. In de tweede plaats gaan deze doelen over het voorkomen en verminderen van de schade en vervuiling die wij met zijn alle aanrichten door ons consumptie gedrag.

Het opraken van de grondstoffen voor energie en dan ?

Energie wordt ondermeer opgewekt uit olie en aardgas. Dit zijn eindige grondstoffen en momenteel is men er steeds meer en meer van overtuigd dat deze grondstoffen opraken. Wanneer weet niemand precies, er gaan verhalen de ronde dat in 2050 het einde inzicht is. Omdat het zo onduidelijk is wil men nu maatregelen nemen om de generaties na ons ook nog te laten genieten van de luxe van grondstoffen maar ook van de mooie natuur die onze aarde ons geeft.  http://www.energieoverheid.nl/tag/klimaatdoelen/

En al dat gedoe over energielabels

Als je dit zo leest ga je ook begrijpen waarom de energielabels bedacht zijn. Dat zijn maatregelen die de overheid bedenkt om burgers dwingend de stap voorwaarts te laten maken. Als alle woningen en andere gebouwen binnen Nederland van een energielabel worden voorzien krijgen we goed inzicht over hoeveel energie wij met zijn alle verbruiken. Hiermee kan dus precies worden gemeten of we met zijn allen ook werkelijk die stap voorwaarts aan het maken zijn om het afgesproken doel in 2020 te bereiken.  Om deze doelen te bereiken hebben we daarom iedereen nodig om mee te doen juist ook de eigenaren van een woning of appartement.

De tweede Rotterdamse Energie Borrel

Aanstaande donderdag 17 november wordt in het Elektrische Vervoer Centrum (direct naast Rotterdam CS) voor de tweede keer de Rotterdamse Energie Borrel gehouden. De initiatiefnemers van deze borrel hebben de ambitie om binnen Rotterdam de krachten te bundelen van kennis ervaring en enthousiasme  om de energietransitie daadwerkelijk met elkaar te gaan realiseren.

Wethouder duurzaamheid Alexandra van Huffelen ondersteunt dit initiatief en zal tevens aanwezig zijn.

Als initiatiefneemster van blijdorp010empowered zal ik aanwezig zijn om dit initiatief onder de aandacht te brengen van de wethouder.

Wie dit initiatief wil volgen : http://www.reb-rotterdam.nl

het verhaal van de wijk Blijdorp naar een zelfvoorzienend leven en wonen

Blijdorp010empowered is in oprichting  en is een initiatief van de wijkbewoner Ariane Lelieveld.

Hoe mooi zou het zijn als mijn wijk Blijdorp in de toekomst steeds meer zelfvoorzienend zou kunnen worden en op eigen kracht functioneert. Als de consumptie van alle wijkbewoners in balans is met de draagkracht van zijn natuurlijke omgeving.

lees verder over een zelfvoorzienend leven en wonen :  http://weblog.tno.nl/ICT4energy/2010/03/09/trend-zelfvoorzienend-zijn-steeds-belangrijker/

Hoe mooi zou het zijn als er een kleine schakel uit de wijk hiervoor een groot rad in beweging brengt. Medestanders kan vinden en activeren om dit gezamenlijke doel te bereiken en te laten slagen.

Als initiator is het haar droom om haar woonwijk zelfvoorzienend te maken op het gebied van een eigen elektriciteit voorziening, waterbeheer, milieu en natuureducatie, afvalbeheer, wonen en onderhoud, stadslandbouw, ruimte en leefomgeving.

Dit kan nooit door haar alleen gedragen worden daarom is zijn opzoek naar actieve medestanders die nu en in de toekomst met plezier hier willen wonen.

Tijden veranderen zo ook Blijdorp …. 2020 energieneutraal

Woon je in Blijdorp ben je lid van een Vereniging van Eigenaren of particulier woningbezitter, ben je nieuwsgierig, wil je participeren bel

Ariane Lelieveld, mobiel 06 12519052.

Een mail sturen kan ook arianelelieveld@me.com

Klimaatdoelen van overheden zijn fors en 2020 komt sneller op ons af als dat wij beseffen. Prijzen voor energie, water en afvalstoffenheffingen zullen de komende tijd gaan stijgen.

(lees hier meer over op http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/06/08/nederland-haalt-klimaatdoelen-zonder-hulp-van-buiten.html)

Om klimaatdoelen haalbaar te maken zullen we stappen moeten gaan ondernemen.
Ook binnen de wijk Blijdorp zal er over moeten worden gegaan tot gezamenlijke actie om de impact en de kans op slagen te vergroten.
Het is een illusie om dit op alle vlakken in een keer te willen. In meerdere stappen zijn deze klimaatdoelen makkelijker haalbaar te maken. Een eerste stap is de oprichting van een lokaal energie bedrijf …. blijdorp010empowered.

Vervolgstappen kunnen worden gemaakt in de richting van waterbeheer, milieu en natuureducatie, afvalbeheer, wonen en onderhoud, voedsel en stadslandbouw , ruimte en leefomgeving.

samen wonen • samen leven • samen richting geven • samen komen we verder